1 Eylül 2020 Tarihli Senato Kararı Hk.Tüm Duyurular
02
EYL

01 Eylül 2020 Tarihli Üniversite Senatomuz kararı uyarınca; 2020-21 Güz Döneminde lisans ve lisansüstü eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacaktır.

Bu karar alınırken; Covid-19 küresel salgınının seyri göz önünde bulundurulmuş, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığının korunması önceliklenmiştir.

Senatomuzun 1 Eylül 2020 tarihli kararları: 
 
1. Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ve Yabancı Diller Yüksekokulu eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesi

2. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron (eş zamanlı) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılması

3. Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanması. Fakültelerin/Enstitülerin bu dersliklerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapması. (Bu öğrenciler için bir zorunluluk değildir!Sınırlı sayıda derste isteyenler kampuse gelebilsinler diye uygulanabilecektir.)

4. Lisans/Lisansüstü eğitimde uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda (uzaktan eğitim imkânı da verilerek) ders/proje/tez çalışmalarının yüz yüze gerçekleştirilebilmesi (Mekatronik Bölümünde tüm dersler uzaktan yapılacaktır. Haftalık ders programı Eylülün ortasına kadar ilan edilecektir.)

5. Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği derslerin kayıt altına alınması ve öğrencilerin bu dersleri tekrar izleyebilmelerinin sağlanması

6. Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınması; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmaması (bu durum dersi alıp-kalmış ve devam zonluluğu olmayan öğrenciler için geçerlidir.)

7. İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), İngilizce Öğretmenliği Yeterlik (Yazılı ve Sözlü) Sınavı (İÖYS), Fransızca Yeterlik (Yazılı ve Sözlü) Sınavı’nın (FYS) çevrimiçi yapılması

8. Kampüsümüzün öğrencilerimizin kullanımına açık olması. Derslikler, kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar ve internet altyapısının kontrollü bir şekilde kullanılması ve kampüse girişlerde HES kodu kontrolünün sağlanması

9. Kampüsümüzde pandemi süreciyle ilgili tüm önlemlerin Üniversite Covid-19 Bilim Kurulu tarafından oluşturulan Eylem Planına göre alınması ve tüm öğrencilerimizin bu plana uymasının zorunlu olması

Burada alınan kararlar pandemi sürecinin değişen parametrelerine ve/veya YÖK ve İstanbul Valiliği’nin alacağı bağlayıcı kararlara göre değişebilecektir.