Ar. Gör. Barış Can Yalçın / SeminerTüm Duyurular
09
MAY

Konu : Hibrit Elektromanyetik Levitasyon ile 3 Serbestlik Dereceli Bir Titreşim İzolasyon Sisteminin Tasarımı ve Kontrolü

Tarih ve yer : 18 Mayıs 2018, 14:15, A310

Konuşmacı : Ar. Gör. Barış Can Yalçın, Phd Adayı

CV: /images/files/bcy_resume.pdf

 
Seminer konusu özeti : Titreşim izolasyon sistemleri yarı iletken malzemeler mikro-nano boyutta imalat makinaları, temiz oda tasarımı, robotik cerrahi, hassas ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve üretimi, mikro-nano robotik sistemlerin geliştirilmesi ve stewart platformu tasarımı gibi bir çok mühendislik uygulamasında yaygın olarak kullanılırlar. Bu uygulamaların her biri mikro-nano boyutta hassas titreşim izolasyonunu gerektirir. Titreşim izolasyon sistemleri 2 farklı çeşit titreşimi engellemek durumundadırlar. Birincisi sistemin bağlı bulunduğu zeminden gelen titreşimler, ikincisi ise sistemin üzerine dış bir kaynaktan gelen titreşimler. Mekanik sistemlerdeki istenmeyen titreşimleri gidermek için en geleneksel yöntem pasif süspansiyon elemanları kullanmaktadır. Fakat pasif süspansiyon elemanları mikro-nano boyutta ve düşük frekansta (100Hz ve altındaki değerler) titreşim izolasyonu için uygun bir çözüm olmamakla birlikte yalnızca bir tip titreşimi (zeminden gelen veya sistemin üzerine dış bir kaynaktan gelen) engellemek için tasarlanabilirler. Geçmişte ve günümüzde bu sorunun en yaygın çözümü çeşitli sensörler içeren aktif süspansiyon sistemi kullanmak olmuştur. Bu donanım milimetre mertebesinde olumlu sonuçlar verse de gelişen teknoloji uygulamaları (mikro-nano boyutta imalat içeren tüm alanlar) daha küçük boyutlarda hassasiyet gerektirmektedir. Üstelik aktif süspansiyon sistemleri göreceli olarak maliyetli sistemlerdir, çoğunlukla titreşim izolasyonunun hassas yapılması gereken durumlarda servo tipi ivme ölçerler kullanılır, bu durum da maliyeti katlamaktadır. Dolayısıyla hem yapısal olarak mikro-nano boyutta hassasiyet sağlamazken hem de maliyet gibi bir dezavantaj taşırlar. Bu tezin amacı; 3 eksende dışarıdan gelen yüklere karşı sonsuz sertlik sağlarken aynı zamanda yerden gelen titreşimlere karşı da minimum titreşim davranışı gösteren elektromanyetik titreşim izolasyon masası geliştirilmesidir. İki durum halinde de sistemin titreşim davranışının genliği mikron mertebesinde olacaktır. Aynı zamanda enerji tasarrufu için, sıfır güç kontrolünün önerilecek tasarım için matematiksel yapısının da geliştirilmesi hedeflenmektedir.