E-posta ile Staj Defter Teslimi Hk.Tüm Duyurular
01
ARA

Açıklama: E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler için hazırlanmış olan Word formatında ‘’Staj Defteri’’ ile defter teslimi için gerekli olan evraklar aşağıda verilmiştir. Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM10: Mekatronik Müh.Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini yazacaktır. FORM10: Staj Defteri Word formatında aşağıda belirtilen e-posta adreslerine gönderileceğinden dolayı işyeri yetkilisi tarafından staj defterinin her sayfası imzalanması yerine FORM11: İşyeri Defter Onay Formu işyeri yetkilisine imzalatılacaktır.

 

FORM8: Staj Sicil Formu

FORM9: Mekatronik Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Teslim Formu

FORM10: Mekatronik Mühendisliği Bölümü Staj Defteri

FORM11: İş Yeri Defter Onay Formu

 

E-posta ile staj defteri teslimi yapmak isteyen öğrenciler yaptıkları stajın türünü gözetmeksizin aşağıda yer alan e-posta adreslerine staj defterlerini istenilen formatta göndermeleri gerekmektedir.

 

Atölye/Mesleki Alan 1/ Mesleki Alan 2 Staj Komisyonu                                     ytumktstaj@gmail.com

 

Evrak Formatı: 

1.adım:  Öğrenciler Word formatında hazırlanmış FORM10: Staj Defteri’ni kullanarak bilgisayar ortamında staj defterlerini dolduracaktır.

2.adım: Yazımı tamamlanmış FORM10: Staj Defteri Word Dosyası olarak sırasıyla ‘‘’Öğrenci No,  Ad_ SOYAD, Stajın Türü’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 11067000, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

3.adım: İşyeri Yetkilisi ve öğrenci tarafından kendine ayrılan kısımları doldurulmuş, kaşelenmiş ve imzalanmış olan    FORM8+FORM9+FORM11 evrakları taratılarak tek PDF dosyası haline getirilecektir.

4.adım: Tek PDF haline getirilmiş FORM8+FORM9+FORM11 sırasıyla ‘’Öğrenci No,  Ad_ SOYAD, Stajın Türü)’’ şeklinde dosya ismi verilerek kaydedilecektir.

(Örn: 11067000, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

 

 

Staj Defteri Teslim Formatı

 

Alıcı Kısmı: Defteri değerlendirecek staj komisyonuna ait yukarıda verilmiş olan ytumktstaj@gmail.com adresi yazılacak.

Konu Kısmı: Sırasıyla ‘’Öğrencinin Bölüm, Öğrenci No,  Öğrenci Ad_ SOYAD, Stajın Türü (Atölye, Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2)’’ bilgileri konu kısmına yazılacaktır.

(Örn: Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 11067000, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

Metin Kısmı: Aşağıdaki metin kopyalanarak e-postanın metin kısmına yapıştırılacak ve metinde yer alan noktalı yerlere sırasıyla ‘’Öğrencinin No, Ad_Soyad, Stajın Türü (Mesleki Alan 1, Mesleki Alan 2, Atölye)’’  bilgileri öğrenci tarafından yazılacaktır.

 

‘’………………….. öğrenci numaralı ve …………………………… ad-soyadlı öğrenciniz olarak Mekatronik Mühendisliği Bölümü …………………….Staj defterinin teslimini istenilen format ve sürede olacak şekilde e-posta ekinde yer alan formlarla birlikte yapmak istiyorum’’

 

Ek Kısmı: WORD dosyası halinde bilgisayar ortamında doldurulmuş ve sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad_SOYAD, Stajın Türü’’ olarak isimlendirilmiş FORM10: Mekatronik Müh. Staj Defteri ile Tek PDF doyası haline getirilmiş (FORM8+FORM9+FORM11) ve sırasıyla ‘’Öğrenci No, Ad, SOYAD’’  olarak isimlendirilmiş dosyalar e-postanın ek kısmına eklenerek gönderilecektir.

 (Word dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)
(PDF dosya ismi örn: 1106700, Ahmet GÜLER, Mesleki Alan 1)

 

ÖNEMLİ NOT: Çevrimiçi teslim edilen staj defterleri intihal testine tabii tutulacak olup test sonucu %25 üzeri çıkan staj defterleri kabul edilmeyecektir.