Fizik-1 Sınavı Lab 1 ÇakışmasıTüm Duyurular
11
KAS

Değerli öğrenciler

03.11.2018 Cumartesi günü yapılacağı duyurulan Fizik-1 (FIZ1001) servis dersi 1. arasınavı 08.11.2018 Perşembe günü saat 17:00- 18:50'ye ertelenmiştir.

Lab-1 Atölye alan öğrencilerimizin çoğunun Fizik-1 dersini de almalarından ötürü, 08.11.2018 perşembe günü yapılacak Lab-1 Atölye dersi daha sonraki bir gün yapılmak üzere ertelenmiştir.