Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine - 1 Tüm Duyurular
31
OCAK

28 Haziran 2018 Tarihli Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Senato Esasları Madde 27-2'ye göre öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim/anasanat dalı görüşü ve ilgili EYK kararı ile tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci, doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atamasının yapılması gerekmektedir.
 
YTÜ Lisansüstü Senato Esasları