Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine - 2Tüm Duyurular
31
OCAK

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde-27/1 ve YTÜ Senato Uygulama Esasları Madde-27/2'de belirtilen “Öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim/anasanat dalı görüşü ve ilgili EYK kararı ile tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci, doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır. Aksi halde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için belirlenen süreler sonunda tez danışmanı atama önerisi ilgili enstitüye yapılır ve ilgili EYK kararı ile danışman atanır” hükmü gereğince aşağıdaki listede bulunan lisansüstü öğrencilerin danışman atama formlarını 15.01.2018 'e kadar ABD sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
Öğrenci No Adı Soyadı Eğitim Türü Anabilim Dalı Programı Revizyon Donemi
15568024 ÖMER DAYANGAÇ Tezli Yüksek Lisans Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 4
16568026 SERTAN EZGÜ Tezli Yüksek Lisans Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 4
17568017 SAMET SEZER Tezli Yüksek Lisans Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 3
17568026 MEHMET NAZİF TOPAL Tezli Yüksek Lisans Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 2
16568035 FATİN EMRE GÜNEŞ Doktora Mekatronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği 4