Lisansüstü Bursiyer İlanıTüm Duyurular
21
OCAK

Ülkemizin 2023 yılı öncelikli alan hedefleri kapsamında, sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesine yönelik olarak TÜBİTAK tarafından desteklenen 2244 projemiz için bursiyerler arıyoruz. Program kapsamında bütünleşik doktora öğrencilerine 4500 TL/ay burs verilecektir. Ayrıntılı bilgiler ekli bulunan ilan metninde mevcuttur.
 
 
Bursiyer İlan Metni