MKT2162, MKT3152 MAZERET S.Tüm Duyurular
01
HAZ

Termodinamik dersi Gr 2 (Yrd. Doç. Dr. Hatice Mercan' ın grubu) vOlasilik ve Istatistik dersi mazeret sinavi 01/06/2017 14:00-16:00 arasinda A301 no'lu sinifta yapilacaktir.