MST ve BÇ Dersi hk. Önemli DuyuruTüm Duyurular
12
MART

MKT4111 Mekatronik Sistem Tasarımı veya MKT4000 Bitirme Çalışması dersine kayıt yaptıran tüm öğrenciler, dersin Google Classroom ve Google Group sayfasına üye olmayı unutmayınız ve arkadaşlarınıza hatırlatınız. Bu gruplara katılım ZORUNLUDUR. Dersle ilgili tüm duyurular ve süreçler bu platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

All students who are registered to MKT4111 - Mechatronic Systems Design or MKT4000 - Senior Design Project are subjected to subscribe to the Google Classroom and Google Group of your registered course and remind your friends. Registration to these groups are MANDATORY. All announcements and processes related to the course will be conducted through this platform.

 

MKT4111 - MST : 

Google Classroom : https://classroom.google.com/c/MTk2MjY2MTkwODQz?cjc=dvkgfab

Google Groups :      mkt4111@googlegroups.com

 

MKT4000- BÇ    : 

Google Classroom : https://classroom.google.com/c/MTk2MjY2MTkwODYw?cjc=uynmeea

Google Groups : mkt4000@googlegroups.com