MST ve BÇ dersi hk. ÖNEMLİ duyuruTüm Duyurular
02
EKİM

MKT4111 Mekatronik Sistem Tasarımı veya MKT4000 Bitirme Çalışması dersine kayıt yaptıran tüm öğrenciler, dersin google grubuna üye olmayı unutmayınız ve arkadaşlarınıza hatırlatınız. Bu gruplara katılım ZORUNLUDUR.

Danışman öğretim üyelerinin proje listeleri, kayıt link ve dokümanları google grupta paylaşılacaktır. Proje ve danışman seçimleri için son gün 9 Ekim 2020 günüdür.

 

All students who are registered to MKT4111 - Mechatronic Systems Design or MKT4000 - Senior Design Project are subjected to subscribe to the google group of your registered course and remind your friends. Registration to these groups are MANDOTARY.

The project lists of the faculty members, registration links and documents will be shared in the google group. The deadline for project and advisor selections is October 9, 2020.

 

 

MKT4111 - MST: https://groups.google.com/d/forum/mkt4111

MKT4000 - BÇ: https://groups.google.com/d/forum/mkt4000