Yaz Okulunda Alınabilecek Lis. Prog.Tüm Duyurular
22
MAY

03.04.2019 tarih ve 2019/17 nolu Fakülte Kurul Kararına istinaden, YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin  2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulunda ders alabilecekleri lisans programları ektedir.
 
 
 
 
Bilgisayar Programlama ve Algoritmalar
Nesneye Yönelik Programlama
 
Dersleri PDF dokümanda adı geçen üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden alınabilecektir.
 
 
MAT1071 Matematik 1 dersine uygun olan dersler:
Boğaziçi Üniversitesi - MATH101 Calculus I
Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT1001 Matematik I
İstanbul Teknik Üniversitesi - MAT103/MAT103E Matematik 1
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH101 Calculus 1
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH1001 Calculus 1

MAT1072 Matematik 2 dersine uygun olan dersler:
Boğaziçi Üniversitesi - MATH102 Calculus II
Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT1002 Matematik II
İstanbul Teknik Üniversitesi - MAT104/MAT104E Matematik 2
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH102 Calculus 2
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH1002 Calculus 2

MAT1320 Lineer Cebir dersine uygun olan dersler:
Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT2037 Lineer Cebir I
İstanbul Teknik Üniversitesi - MAT261/MAT261E Lineer Cebir
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi - MAT1087 Lineer Cebir

MAT2411 Diferansiyel Denklemler dersine uygun olan dersler:
Boğaziçi Üniversitesi - MATH202 Differential Equations
Dokuz Eylül Üniversitesi - MAT2011 Matematik III
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH255 Differential Equations
Marmara Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - MATH2055 Differential Equations
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi - MAT2085 Diferansiyel Denklemler

 

***EK DUYURU***

 

Öğrenciler Fizik-1( FIZ1001) ve Fizik-2 (FIZ1002)  dersleri yerine yaz okulunda aşağıdaki kurumlardan belitilen dersleri alabilirler. Fizik ve matematik dersleri için ilgil bölümölerden ayrıca yazı almaya gerek yoktur.
 
Kocaeli Üniversitesi
FEF101 Fizik 1
FEF102 Fizik 2
 
Boğaziçi Üniversitesi
PHYS101 Physics 1
PHYS102 Physics 2

ODTÜ
PHYS105 General Physics 1
PHYS106 General Physics 2

Dokuz Eylül Üniversitesi
FIZ1101 Fizik 1
FIZ1102 Fizik 2
PHY1101 Fizik 1
PHY1101 Fizik 2

İTÜ (Dersten F0 ile kalanlar ve dersi ilk defa alacak olanlar HARİÇ)
FIZ101 Fizik1
FIZ102 Fizik 2
FIZ101E Physics 1
FIZ102E Physics 2

Uludağ Üniversitesi
FIZ1071 Fizik 1
FIZ1072 Fizik 2

Ege Üniversitesi (Fizik Lisans Bölüm dersi)
FIZ101 Fizik 1
FIZ217 Fizik 2
 

 

Atatürk Üniversitesi
FIZ101 Fizik 1
FIZ102 Fizik 2

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Fizik Lisans Bölüm dersi)
202001172006 Physics 1
202001222007 Physics 2