Bölüm Başkanından

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü internet sitesine hoş geldiniz.

 

Bölümümüz 2007 yılında kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine 2009 yılında başlamıştır. Mekatronik Mühendisliği Lisans Programımız her biri 60’ar öğrenci alan %30 İngilizce ve 0 İngilizce Öğretim lisans programları ile üniversitemizin Yıldız-Beşiktaş Yerleşkesinde eğitim vermektedir.  İngilizce hazırlık sınıfı zorunlu olup, yatay ve dikey geçişle katılanlarla birlikte toplam kayıtlı 687 lisans, 67 yüksek lisans ve 30 doktora öğrencisi vardır.  2018-2019 Öğretim yılından itibaren lisans programımız MÜDEK ve Bologna standartlarını daha yakından sağlamak üzere revize edilmiştir.  Güncellenen ders planı ile zorunlu temel bilim derslerinin oranı yanında laboratuvar ve uygulama dersleri de arttırılarak, kariyerlerine daha iyi hazırlanmış mühendislerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  2018-2019 Öğretim Yılı aynı zamanda lisans programlarımızın MÜDEK akreditasyonu sürecinden geçtiği yıl olacak.

 

Bölümümüz; alanında uzman, altyapısı güçlü ve idealist 13 öğretim üyesi, bir uzman-öğretim görevlisi ve yedi araştırma görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla çağdaş, ileri düzeyde, öngörüsü yüksek ve kaliteyi hedef alan lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir. Bu eğitim süreçlerinde temel hedef, ulusal ve uluslararası koşul ve ihtiyaçlara uyum sağlayabilen, ülke geleceğinde söz sahibi olabilecek gözlemci, araştırmacı ve tasarımcı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu amaçla bölümümüz gerek ulusal gerekse uluslararası paydaşlar ile sıkı bir işbirliği içinde bulunmaktadır.

 

Eğitim-öğretim çalışmaları yanında, bölümümüz öğretim elemanları TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve YTÜ BAP yanında özel sektör kuruluşları tarafından desteklenen insan ve toplum için faydalı çok sayıda temel ve uygulamalı araştırma projesi tamamlanmıştır.  Halen devam eden ve hazırlık aşamasında çok sayıda araştırma projesi mevcuttur.  Bu çalışmaların sonucunda patent, ticarileşebilecek prototip ürün ve bilimsel makaleler ortaya çıkmaktadır. 

Bölüm katalog sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Lisans programlarımızın ders planlarını buradan görebilirsiniz.

 

Ayrıca, ilgi duyan, merak eden ve iyi bir mühendislik eğitimi almayı hedefleyen herkesi “yaparak ve yaşayarak mühendislik eğitimi” anlayışını şiar edinen bölümümüze davet ediyorum. Bölümümüzde görevli tüm öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve teknik-idari personel arkadaşlarımızın merak ettiğiniz her konuda sizlere yardımcı olmaktan büyük bir memnuniyet duyacaklarını belirtmek isterim.

 

Hayat boyu başarılı bir kariyer dileği ile…

 

 

Prof. Dr. Haydar Livatyalı

Bölüm Başkanı