Eğitim Amaçlarımız

Program Eğitim Amaçları

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları şöyle sıralanmaktadır:

 

A.     Temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki bilgi ve becerilerini sentezleyerek, gereksinimleri karşılayan çözüm ve tasarımlar sunabilen,

B.     Farklı disiplinlerde faaliyet gösteren bir ekipte mekatronik mühendisi olarak takım çalışmalarına pozitif katkılar sunabilen,

C.     Çalışma alanında hem sözel hem de yazılı olarak etkin iletişim becerilerine sahip,

D.     Küresel gelişmeleri takip ederek, teknik ve sosyal becerilerini sürekli yenileyip geliştirebilen ve

E.      Toplumun, ülkenin ve dünyanın ihtiyaçlarına duyarlı, etik değerlere bağlı ve girişimci ruhuyla çözüm ve hizmet sunabilen

 

mühendisler yetiştirmektir.