İletişim

Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü:

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selçuk ARSLAN

Arş. Gör. Mert Sever

Tel: +90 (212) 383-2963
Fax: +90 (212) 383-2975
E-posta: erasmus.mkt@gmail.com
Oda No: E2-35, E2 Blok, Yıldız Kampüsü
Web: http://www.yildiz.edu.tr/~msarslan