Doktora Yeterlilik Sınavı

Doktora yeterlilik sıanvı ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda verilen döküman aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Doktora Yeterlilik Sınavı Uygulama Usulleri