Staj

Staj başvurusu;

 

1 adet Zorunlu Staj Formu, Staj Yeri Tanıtım Formu ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu firmaya onaylatıldıktan sonra (Tanıtım Formu ilgili Staj Komisyonuna teslim edilecektir.) nüfus cüzdanı fotokopisi, staj takvimi, 1 adet Genel Sağlık Beyan ve Taahhüt Formu ve derse kayıtlı öğrenciler için haftalık ders programı ile birlikte, staja başlayış tarihinden 2 HAFTA öncesinde işlemleri yapılmak üzere Staj Bürosuna teslim edilir. Staj başlangıcından 3 gün önce "SGK İşe Giriş Bildirgesi" evrağı staj yapılacak firmaya verilmek üzere Staj Bürosu girişinde bulunan evrak kutusundan alındıktan sonra staj sicil formu Bölüm Başkanlığına imzalatılır ve şirkete teslim edilir. Staj bitiş gününden itibaren 1 (bir) ay içinde onaylı staj defteri ve onaylı Staj Sicil Formu, Staj defteri teslim formu ile birlikte Staj Bürosuna teslim edilir.

 

2020-2021 Bahar Dönemi Staj Başvuru İlkeleri ve Alınan Kararlar adlı duyurunun 6. Maddesi pandemi süreci nedeniyle geçici olarak değiştirilerek 6. Dönemini tamamlamış olan öğrenciler mesleki alan stajlarını yapabilmesi için atölye stajının yapılmış olması ön koşulu kaldırılmıştır. Öğrenciler atölye stajlarını tamamlamasa dahi 6. Dönemlerini tamamlamış olmaları ve staj başvuru esaslarına uygun olacak şekilde başvuru yapmaları durumunda mesleki alan stajını/stajlarını yapabilecekleri kararı Fakülte Yönetim Kurulu  tarafından alınmıştır

 

 

 (Staj ile ilgili tüm süreçler  A-blok 3. Kat Staj Odası önündeki duyuru panolarında yer almaktadır, lütfen inceleyeniz!!!)

 

Staj Bürosu e-posta  : ytustaj@gmail.com

 

STAJLAR

 1. STAJ YÖNETMELİKLERİ
 2. STAJ BAŞVURU İLKELERİ VE ALINAN KARARLAR
 3. STAJ BAŞVURU AKIŞI
 4. STAJ BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU FORMLARI
 5. STAJ DEFTERİ TESLİM FORMLARI
 6. STAJ KOMİSYONLARI
 7. STAJ TANITIMLARI
 8. TANIMLI STAJ YERLERİ
 9. ÖRNEK STAJ DEFTERLERİ

 

 

 1. STAJ YÖNETMELİKLERİ

 

 

 

Not: Atölye stajında imal edilecek olan parça ile ilgili tasarımın staj komsiyonuna onaylatılması ZORUNLUDUR. Onay için Arş. Gör. Emre Yıldırım ile iletişime geçiniz.

 

 1. STAJ BAŞVURU İLKELERİ VE ALINAN KARARLAR

 

 

 1. STAJ BAŞVURU AKIŞLARI

 

 

 

 1. STAJ BAŞVURU YÖNTEMLERİ VE BAŞVURU FORMLARI

 

Açıklama:  Öğrenciler staj başvurularını, staj başlangıcından en az 14 gün önce (10 iş günü) başvuru için gerekli evraklarla beraber aşağıda belirlenen yöntemler çerçevesinde, elden ya da e-posta yolu ile yapabilirler. Aşağıda yer alan başvuru yöntemleri altındaki açıklamaları dikkatlice okuyarak staj başvurularınızı yapabilirsiniz. İstenilen format ve sürelerde başvuru yapılmaması durumunda staj başvurusu kabul edilmeyecek olup sorumluluk öğrenciye aittir.

 

 • ELDEN BAŞVURU VE STAJ BAŞVURU FORMLARI

 

Açıklama: Aşağıda yer alan evraklardan ‘’SGK Staj Formu’’ ile ‘’Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’’ işyeri yetkilisine imzalatıldıktan sonra diğer evraklarla beraber Bölüm Başkanlığına götürülerek bölüm onayı kısmı imzalatılır. Staj başlangıcından en az 14 gün önce başvuru evrakları eksiksiz olarak staj bürosuna öğrencinin kendisi ya da herhangi bir yakını aracılığı teslim edilir.

 

 

 • E-POSTA İLE BAŞVURU VE STAJ BAŞVURU FORMLARI

 

Açıklama: E-posta ile nasıl staj başvurusunun yapılması gerektiğini anlatan duyuruya aşağıda yer alan " e-posta ile staj başvurusu nasıl yapılır?" yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

E-Posta ile başvuru nasıl yapılır ?

 

 

 1. STAJ DEFTERİ TESLİM TESLİM YÖNTEMLERİ VE FORMLARI

Açıklama: Öğrenciler staj defterlerini, staj bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde teslimi için gerekli evraklarla beraber aşağıda belirlenen yöntemler çerçevesinden elden ya da e-posta yolu ile yapabilirler. İstenilen format ve sürelerde staj defterinin tesliminin yapılmasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

 

 • ELDEN STAJ DEFTERİ TESLİMİ VE STAJ DEFTERİ TESLİM FORMLARI

Açıklama: Öğrenciler aşağıda yer alan staj defterini ve defter teslim evraklarının gerekli kısımlarını işyeri yetkililerine ve öğrencisi olduğu bölümünün yetkililerine imzalattıktan sonra staj bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde staj bürosuna teslim eder. Elden teslim yapacak öğrenciler staj defterlerini el yazısı ile yazmaları gerekmektedir.

 

Staj Defteri (A Blok altında yer alan kırtasiyeden alabilirsiniz.)

 

 

 • E-POSTA İLE STAJ DEFTERİ TESLİMİ VE STAJ DEFTERİ TESLİM FORMLARI

Açıklama:   E-posta ile staj defteri teslimi yapacak olan öğrenciler için hazırlanmış Word formatında staj defteri, teslim formları ve e-posta üzerinden nasıl staj defteri teslimi yapılması gerektiğini anlatan duyuru için aşağıda yer alan ‘’E-posta ile staj defteri teslimi nasıl yapılır?’’ yazısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

E-posta ile staj defteri teslimi nasıl yapılır?

 

ÖNEMLİ NOT: Çevrimiçi teslim edilen staj defterleri intihal testine tabii tutulacak olup test sonucu %25 üzeri çıkan staj defterleri kabul edilmeyecektir.

 

 1. STAJ KOMİSYONLARI

 

 

 

 1. STAJ YERİ TANITIM

 

Açıklama:  ‘’ 8) TANIMLI STAJ YERLERİ’’ adlı başlık altında yer alan tanımlı işyerlerinin bilgileri yer almakta olup bu yerler için Staj Yeri Tanıtım Formu doldurulmasına gerek yoktur.’Tanımlı staj yeri’’ listelerinde yer almayan işyerlerinde stajlarını yapacak öğrenciler işyeri yetkilisine doldurttukları imzalı ve kaşeli Staj Yeri Tanıtım Formu’nu ilgili staj komisyonuna, staj başlangıcından önce onaylatıp işyerlerini tanımlatması gerekmektedir.

 

 

 

Staj yeri tanıtım formunda öğrenci bilgileri ve kuruluş bilgileri bölümleri Atölye ve Mesleki Alan stajları için zorunludur. Atölye stajı için staj yeri tanıtımı yapan öğrencilerin yalnızca ATÖLYE STAJ İLE İLGİLİ BİLGİLER bölümünü, mesleki alan stajı için staj yeri tanıtımı yapan öğrencilerin iste geriye kalan bölümleri doldurarak staj komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.

 

 

Staj yeri tanıtım formları yalnızca dijital olarak kabul edilmektedir. Formun taratılarak Arş. Gör. Talha Burak Akca veya Arş. Gör. Emre Yıldırım'ın e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 1. TANIMLI STAJ YERLERİ

 

Atölye, Mesleki Alan - 1 ve Mesleki Alan - 2 stajları için tanımlı firmaların listesi ekte yer almaktadır. Lütfen aşağıda paylaşlan tablonun üstünde yer alan açıklamaları detaylı okuyunuz. Staj yeri tanıtımları ve onayları için tablonun üstünde yer alan açıklamaları takip ediniz.

 

 

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tanımlı Staj Yerleri Listesi

 

 

 1. ÖRNEK STAJ DEFTERLERİ

Aşağıda yer alan defterler sadece örnek amaçlıdır. Defterin belirtilen staj içerik kurallarına uygun olarak doldurulması gerekmektedir. İzinsiz paylaşılamaz.

 

 

Atölye Stajı Defteri Örnek - 1

Atölye Stajı Defteri Örnek - 2

 

Not: Atölye stajında imal edilecek olan parça ile ilgili tasarımın staj komsiyonuna onaylatılması ZORUNLUDUR. Onay için Arş. Gör. Emre Yıldırım ile iletişime geçiniz.